Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
SpillerentilvenstreforkortgiverstartermedattageSkatenopbyttetokortellerfrrekortogsendedissevideretilnstespillersombyttertoellerfrrekortogsenderdissevideretilsid-stemand-kortgiverensombyttertokortellerfrre.Detokortsomdensidstemandbyttervklggestilside.Denspillerderhjemtagerdetsid-stestikispilletfrdetokortsomsidstemandbyttedevkdetteglderogsnrmanspillerGrandiRamsen.Nrallespillereharbyttetoplyserspillerneirkkeflgestartendefravenstreefterkortgiverhvadmanvilspille.DerkanmeldesRamseellerGrand.VedRamseskaldetikkeoplysesommanhartilhensigtatsamle101jneforatvindemenmankanidetskjulteforsgeatgredet.Grandspillessomvedennormalgrand-meldingdogkandennaturligtnokjoikkevreafhnden.Spilletpbegyndesvedatspillerentilvenstreforkortgiverlggeretkortpbordet.MeldingernevedGrandogTrumfspiltagerudgangspunktiantalletafBnderdenvalgtespil-letypeogenvurderingafenskortomhndeneventueltkanspillesfrabordetelleromhndenersgodathndenkanspillesudenatbyttekortmedSkaten.UdregningforetagespflgendemdeidetderhenvisestilskemaetnedenforVrdi20.1ManharKlrBondephnden.Iflg.skemaetskalGrandvrdienp20gangesmedMed1spil2.2x2040.40erhjestemeldinghvishndenikkeersgodatdenkanspillesfrabordet.HvishndenersgodatdenkanspillesfrabordetviludregningenvresledesMed1spil2pbordet3.3x2060.60erhjestemelding.EllerLREBOGISKATSide7EksempelUdregningafhjestmuligemelding1998ReinarPetersenGrsten2.udgaveMeldesystemAtReitzeatmeldeGrand