Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
SomhovedregelglderdetomatforsgeatfspilletfordenabsolutlavesteReitzemelding.Seeksempletpside8omdetatfindeenBondeiSkaten.SamtidigskjulerduindtilvidereoverfordinemodstanderehvilkekortduharphndenogspecielthvilkeBnderduharphnden.Dettekanoftevreenfordelnrduspillerudfordidudakannarredinemodspilleretilatvimlelggekorttilsomharmangejneidentroatdenandenf.eks.harenBondedererhjereenddin.Dergrdogsomregelikkelangtidfrdinemodspillerekanregnedinhndud-mensommetiderlykkesdetafhngigafhvorerfarnedinemodspillereer.EnandenhovedregeleratdualdrigmReitzepforventningafhvadderliggeriSkaten.MangespillereharmttetsmidekorteneogtabespilletfordidernaturligvisikkeldetiSkatensomdemangledeforatkunnespilleenBondeen7ertilNul-ouvert.OftestvildetvredespillerederReitzerpSkatensomtaberflestpenge.Ydermeredelggerdumskespilletforenandenogspilletsomsdan.HovedregelTlTrumferneoghuskhvilkeTrumferdererspillet.DetkanvreafgrendeforomduvinderspilletatdukanhuskehvilkeBnderogTrumferdererspilletogdeterydermereenbetingelseforatbliveengodspiller.HerudoverbrdusvidtdetermuligthuskehvilkeandrekortdererblevetspilletoghvadduhartrykkettilSkaten.Titogofteerfrikortenesidekorteneikkedebedsteshedderdefusereogderforglderdetomathuskehvaddererspilletforatdukanfstikhjempdinefrikortsidekort.Nrdutrykkererdetenfordelattrykkemangejnehvisdukanundvredekortiselvespillet.Harduf.eks.Es10KongekandumskemedfordeltrykkeEssetogmskeogs10erenogdermedalleredehavesikret21jne.LREBOGISKATSide14ReitzeSpilfringTrykke1998ReinarPetersenGrsten2.udgaveTipsNrduharspillet