Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
DenspillerdervinderReitzenhardenhjestemeldingskalspillespilletalenemoddetov-rigespillere.Spillerenskalopn61afde120jneforatvindespillet.IdennetypeeraleneBnderneTrumfd.v.s.atdererkun4Trumferispillet.DenspillerdervinderReitzenhardenhjestemeldingskalspillespilletalenemoddetov-rigespillere.Spillerenskalopn61afde120jneforatvindespillet.SpillerenbestemmerhvilkenkortfarvederskalvreTrumf.DetteafgrspillerennrspillerenhartagetSkatenkattenop.DeterikkesikkertatdenkortfarvespillerenvlgersomTrumfefteratspillerenharbyttetkortmedSkatenvardenspillerenReitzedeudfra.Detafgrendeeratspillerenstadigvkkanopndenmeldingspillerenfikspilletfor.DettekanfstorbetydninghvisderliggerenBondeiSkatenidetdetkanbetydeatdetikkelngereermuligtatopndenmeldingspillerenfikspilletfor.Spillerenkandogforsgeatgennemfrespilletogevt.gremodspillerneSkrdderellerSorte.HvisdetikkelykkesatgremodspillerneSkrdderellerSorteellerhvisdetteikkeernoktilatopretholdemeldingenvilspilletigivetfaldvretabtogpointenevilbliveudregnetefterdenmeldingspillerenfikspilletfor.IdennetypeerBnderneogkortfarvenTrumfd.v.s.atderer11Trumferispillet.INul-ouvertskalmanundgathjemtagestik.DetertilladtattageSkatenopogbyttetokort.Efterfrsteudspilskalderesterende9kortlggespbordet.MankanvedNul-ouvertReitzetil46.SvarertilNul-ouvert-dogerdetikketilladtattageSkatenopogallekortskallggesnedpbordetindenfrsteudspil.MankanvedDkkerReitzetil59NBDkker59officielletyskeskatreglermenmangereitzerdogtil69.Ramsespillesnringenkanafgiveenmelding-medandreordnrallepasser.DereriRamsetremulighederforspilnrspillerneharbyttetkort.1.SpilleRamsesomgrudpatffrrestmuligejneeller2.samlejnesmanhar101jneafspilletssamlede120jneeller3.spilleGrandefterdenormaleGrand-regler.OpgrelseafRamse1.Denspillerderharmindstantaljneihjemtagnestiknrspilleterslutharvundetdogikkehvispkt.2eropfyldt.2.Denspillerderhar101jneihjemtagnestiknrspilleterslutharvundet.3.SpilleGrandogvindeefternormalereglerforGrand.FremgangsmdeLREBOGISKATSide61998ReinarPetersenGrsten2.udgave1.Grand2.Trumf3.Nul-ouvert4.Dkker5.Ramse