Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Nrdutrykkerssrgforattrykkepenmdesdinemodspillerefrmindstmuligtudafatspilledenfarvehvorduikkeersgodekort.Nrduharspilletsforsgatundgatsiddemeden10eriandenposition.Denvilsomregelblivetagetfradig.Trykdenhellerehvisdukan.HovedregelHvisduharhulleridinefarversmderkunvreethulf.eks.7810Bondeeller7910.DukandogspilleNul-ouverthvisduf.eks.har710eller79Dameellerblank8erellerenddablank9erduskaldahaveudspilletogbegyndemed9eren.Duvilidissetilfldevreafhngigafditheldoghbepatkortenesidderdrligtpdinemodspillereshn-der.Nrduermodspillersflgnjemedihvilkekortdererspillet.Lgmrketilhvaddinmedspillerspillerforkortspecielthvaddinmedspillerspillerud.Seside9omudspil.Deteraltidenfordelhvisdetomodspillerekanspillekortenepenmdedergratdenderharspilletkommertilatsiddeimidtend.v.s.skallggekorttilmellemdetomod-spillere.Pdenmdekanmantvingespillerentilatmistestyringenoverspillet.Dinmed-spillersidderibaghndenogkanstyrespillet.Nrdinmedspillerkantagestikhjemskalduvimlelggekorttilhvorderermangejnei.Dogskaldupassepatduikkelggerkorthvordusenerekunnefstikhjem.Harduengodhukommelseshuskdekortdererspilletogtljneidestikduogdinmedspillerharfethjem.Detgldersvidtmuligtomatfspillereniknibed.v.s.athanbrugersineTrumfogbli-verTrumflamellerknibehanskortsIeventueltkanffatihanskortmedmangejnei.SommodspillerkanduudfraReitzenfindeudafhvilkeBnderspillerensiddermed.LREBOGISKATSide15Engodgammelregelsigeratduskaltrykke59jneogspilleKlrBondeud.EksempelKortphndenNul-ouvertSommodspiller1998ReinarPetersenGrsten2.udgave